Відкрите заняття з дисципліни «Інклюзивна освіта»

Деталі
Перегляди: 421

Фото 1 відкрите заняття14.11.17

   Відкрите заняття з дисципліни «Інклюзивна освіта» на тему «Врахування різних психофізичних розладів у процесі навчання, виховання і розвитку» зі студентами ІV курсу денної форми навчання спеціальності «Дошкільна освіта» (402 дпн групи) відбулося 14 листопада 2017 року. Заняття організувала та провела доцент кафедри методик та технологій дошкільної освіти факультету педагогіки і психології Наталія Валентинівна Левінець.

    Під час заняття студенти поглибили свої знання щодо основних категорій порушень розвитку дітей, особливих навчальних потреб, пов'язаних із різними видами розладів і захворювань дітей, а також педагогічних стратегій і підходів до задоволення особливих потреб дітей залежно від стану їхнього здоров'я та порушення у розвитку, в освітньому середовищі. Детально було розкрито особливості видів адаптації і пристосувань для дітей з особливими потребами (пристосування середовища; адаптація навчальних підходів, матеріалів, навчального плану). Студенти мали змогу вдосконалити вміння та навички практичного застосування методів і прийомів стимулювання соціального, емоційного, когнітивного, мовного та фізичного розвитку дітей з особливими освітніми потребами.

Фото 2  відкрите заняття14.11.17
      Викладач вдало підібрала методи та прийоми проведення заняття, враховуючи й сучасні інноваційні технології навчання у вищій школі. Зокрема, під час заняття було застосовано методи, що дозволяють створити атмосферу доброзичливості та довіри (вправа на згуртованість «Струмочок позитиву», вправа «Що я очікую від заняття?»). З метою узагальнення знань студентів про класифікацію порушень розвитку, що зумовлюють особливі освітні потреби, було проведено вправу «Асоціації». Для опрацювання питання щодо педагогічних стратегії та підходів до задоволення особливих потреб дітей в залежності від стану їхнього здоров'я та порушення у розвитку, в освітньому середовищі, було застосовано технології розвитку критичного мислення (метод «мозкового штурму», метод ситуаційного аналізу), технології інтерактивного навчання, мультимедійні технології та ін.
    Студенти брали активну участь у обговоренні теоретичних питань та у виконанні практичних вправ, виявляли значну зацікавленість темою заняття і навчальним предметом загалом.